Gizlilik

Translations:

Sizlerle çalışırken temel amaçlarımızdan birisi de tarafınızca Şirketimize iletilen kişisel verileri korumak, bize olan inancınızı ve güveninizi devam ettirmektir. Bu kapsamda sizleri "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve Şirketimizin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Şirketimize sunulan kişisel verileri korumak önceliğimizdir. Kişisel verileri fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların öngördüğü kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekte ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korumaktayız.

Citi Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”), bu açıdan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca ve bu Kanun ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve aşağıda belirtilen amaç, sebep ve koşullar doğrultusunda işleyebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Şirket, kendisine sunulan kişisel verileri, sermaye piyasaları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ürün ve hizmet vermek amacıyla kullanmak; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit edebilmek; elektronik (SWIFT, internet vs.) ve elektronik olmayan ortamda yapılacak işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; sermaye piyasaları ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki kanuni ve uluslararası yükümlülüklere ve söz konusu mevzuata uygun olduğu ölçüde Şirket’in iç düzenlemelerine uymak; sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ve güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek amacıyla işleyebilmektedir.

Kişisel verileri toplama amaçlarımız arasında; deneyiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla web sitesi ziyaretinizde sizi tanımak; isteklerinize yanıt vermek; hesap ile ilişkili menfaat ve bilgileri tanımak ve sağlamak; sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek de yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar
Bilgi talep etmeye kanunen yetkili merciler; Şirket’in de dahil olduğu Citigroup şirketleri; hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi / yurtdışı ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi
Şirket kişisel verileri Genel Müdürlük, internet sitesi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilmektedir.

Kanun uyarınca haklarınız
Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizden yararlanırken, tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin nasıl işleneceğini belirleme imkanına sahipsiniz. Bu kapsamda 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle Şirketimize yazılı olarak başvurarak;

  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınızı yerine getirecek önlemleri almasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Bize ulaşın
Bu bilgilendirme notu da dahil olmak üzere Şirket olarak Kanun kapsamındaki faaliyetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız ve/veya yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak istiyorsanız, müşteri temsilcinize e-posta gönderebilir ya da aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz.
Citi Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi Gizliliği Sorumlusu
Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No: 209
34394 Levent
İstanbul - Türkiye

* “Citi Menkul Değerler A.Ş.’nin hakim hissedarı Citigroup Financial Products Inc.’in de çatısı altında bulunduğu Citigroup Inc. ve bunun doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tüm iştiraklerinden oluşan şirketler topluluğu” anlamına gelmektedir.


Bu sitede yer alan bilgiler “Citi Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve sermaye piyasasındaki alım satım kararlarınızı destekleyecek yeterli bilgiyi içermeyebilir.

Close Modal


Warning!

You are leaving a Citi Website and going to a third-party site.


That site may have a privacy policy different from Citi and may provide less security than this Citi Site.

Citi and its affiliates are not responsible for the products, services and content on a third-party website.

Do you want to go to the third-party site?

OK  Cancel